AVUSTUSKUORMAN LASTAUS ROMANIAAN

Tilanteet humanitaarisen avun tarpeen osalta muuttuvat jatkuvasti EU-alueella. Esimerkkinä Virossa lapsiperheet saavat säännöllistä sosiaalista apua enemmän kuin vastaavat lapsiperheet Suomessa, samoin lastenkodit siellä ovat täysin eurooppalaista tasoa, myös toiminnaltaan. Kuitenkin suurin osa Viron vanhuksista saa eläkettä alle 300€/kk mutta kaikille se ei riitä elämiseen ja heille olemme toimittaneet pääasiassa ruoka-apua.

Perunoita rekkaan, lastauksessa mukana: vas. Keijo Mäntyniemi, Ari Lehtimäki ja Markus Keväänranta

Meidän avustuskohteissamme on suurin avuntarve Romaniassa, jossa asuu virallisesti 19,3 miljoonaa ihmistä ja siihen täytyy lisätä vielä lukematon määrä niitä, joilla ei ole Romanian tai minkään muunkaan maan kansalaisuutta. Romania on Euroopan köyhimpiä maita ja liityttyään EU:hun tammikuussa 2007 siellä piti sulkea teollisuuslaitoksia, koska niiden päästöt eivät vastanneet EU-normeja. Tässä yhteydessä itäisessä Romaniassa Galatissa oleva Euroopan suurimpiin lukeutuva rautatehdas suljettiin ja suuri määrä ihmisiä joutui työttömäksi, sekä monia palvelualan yrityksiä meni konkurssiin, joten työttömien määrä nousi tuhansiin. Talousahdingosta johtuen paljon lapsiperheitäkin menetti asuntonsa. Vanhempien jäätyä työttömäksi he eivät voineet lyhentää asuntolainojaan ja pankit asuntovälittäjiensä toimesta myivät perheiden asunnot vallitsevaan alhaiseen markkinahintaan. Lopputulos tästä kaikesta oli se, että jopa lapsiperheet joutuivat rakentamaan itse pikaisesti kyhätyt parakit kaatopaikkojen liepeille ja hankkimaan elantonsa satunnaisilla työtarjouksilla ja kaatopaikkaa ”inventoimalla”.

Olemme tehneet avustusmatkoja tänne Romanian köyhimmille alueille ja tämän 1,5 vuoden aikana olemme tutkineet ja luoneet verkostoa, jonka kautta saamme toimittaa luotettavasti humanitaarista apua sitä tarvitseville. Tähän yhteistyökumppanuuteen liittyen on meillä pääkaupunki Bukarestin alueella varasto, johon saamme purkaa kokonaisen rekkakuorman n. 120m³ ja sieltä apua jakavat valitsemamme luotettavat organisaatiot ympäri Romaniaa noutavat avustusmateriaalia antamiemme ohjeiden mukaisesti.

Yksi pullonkaula Romaniaan toimitettavien kuljetusten toteuttamisessa on ollut kalliit kuljetushinnat, koska Bukarestiin on matkaa yli 2000km ja täytyy kulkea kuuden maan läpi. Rekkakuljetuksissa olemme käyttäneet Puolan ja Baltian rekkoja, mutta suomalainen Ahola Transport on ottanut huomioon avustuskuormien tärkeyden ja lähtenyt osaltaan sponsoroimaan kuljetuksiamme. Tämä lähetys olikin ensimmäinen meidänvälisen sopimuksen pohjalta toteutettuna.

Vuoden -20 joulukuun 4. päivänä lastattiin 13,5 lavametriä pitkä rekka Romanian köyhille koottua avustusmateriaalia Jurvassa, meidän varastollamme täysin talkoovoimin. Lasti purettiin Bukarestin varastolle, josta humanitaarisen avun materiaalit lähtevät viiden apua jakavan organisaation voimin ympäri Romaniaa.

Tässä kuormassa lähti mm:

 • Kauraryynejä 1600kg
 • Banaanilaatikkoihin pakattuina vaatteita lapsille sekä myös aikuisille, kotitaloustarvikkeita ja liinavaatteita.
 • Äitiyspakkauksia 200kpl, matkalaukkuihin pakattuina, niiden jako suoritetaan periaatteella, yksi pakkaus (matkalaukku) suoraan äidille syntyvää/syntynyttä vauvaa kohti.
 • Kuivia koivuhalkoja (Romaniassa sekalainen polttopuu maksaa 70-80€/m³).
 • Joululahjoja (ei paketteja koska paikanpäällä avustusten jakajat yhdessä äitien kanssa kokoavat jokaiselle lapselle juuri sopivat lahjapaketit).
 • Askartelumateriaalia, lasten ja aikuisten askartelukerhoihin.
 • Luomu perunaa.

Viime syksynä aloitimme desinfiointikokeilun UVC-säteilyllä ja otsoni-kaasulla. Noin puolen vuoden päästä levisi COVID-19 virus ympäri maailmaa. Kun tämä avustuskuormalla lastattu rekka saapui Romanian tulliin, niin siellä selvisi että oli tullut uusi laki, joka kielsi suurimman osan tässä kuormassa olevan materiaalin maahantuonnin, ilman desifiointikäsittelyä. Sain lähettää tulliin desifiointi todistuksen ja matka sai jatkua välittömästi. Ehkä ilman tätä desifiointia olisi kuorma käännetty rajalta takaisin.

Tämä 13,5 lavametriä täynnä oleva avustuskuorma oli tällainen viides tämänvuoden puolella joka meiltä lähti rajojemme ulkopuolelle. Lisäksi pienkuorma-autoilla on toimitettu avustusmateriaalia samoihin kohteisiin. Valitettavasti rakkaassa kotimaassamme on avuntarve tuntuvasti lisääntynyt ja olemme myös saaneet entistä tehokkaammin jakaa apua lähiympäristössä.

FacebooktwitterFacebooktwitter

EU-RUOKA-AVUSTUS

EU- Ruoka-avustus Suomessa jaetaan Maa- ja metsätalousministeriön alaisuuteen kuuluvan Ruokaviraston kautta. Aikaisemmin nimellä MAVI.

logo - Ruokavirasto

Ruokavirastolla on kumppaniorganisaatioita koko suomen kattaen yhteensä 18 kpl ja Asaria ry on yksi niistä. Olemme toimineet tämän EU-ruoka-avun kumppaniorganisaationa ja avun jakajana jo viidettä vuotta. Toimintamme ei ole ollut tämän ruoka-avun jakamista suoraan avun tarvitsijoille, vaan avun jakavat muutamat seurakunnat ympäri Etelä-Pohjanmaata yhteensä 7-kpl, näin toimien saamme katettua laajemman alueen ja ennenkaikkea nämä seurakunnat tuntevat alueensa avuntarvitsijat. Vuonna 2019 kauttamme kulki yhteensä 22 240,32 kg
tätä EU-ruoka-apua.

EU-ruoka-apu Kordinaattorina on toiminut Asariassa Maaliskuuhun saakka Annina Roschier-Holmgerg ja suuret kiitokset hänelle pitkäaikaisesta talkootyöstä! Tätä työtä jatkaa nyt eteenpäin 22. huhtikuusta alkaen Henna Palomäki, TE-keskuksen palkkatuella. Täsmällisempi tieto tästä muutoksesta lähtee seurakunnille jotka jakavat tätä EU-ruoka-aapua alueillaan.

Asaria ry:n ruoka-apu kordinaattorin tehtäviin kuuluu; Hoitaa yhteyksiä Ruokaviraston ja ruoka-apua jakavien reurakuntien 7kpl kanssa. Tilastointi, koulutus, raportointi ja logistiikan järjestely. Lisäksi hän hoitaa yhteyksiä muuta ruokamateriaaliapua jaettavaksi antaviin toimittajiin ja on siinäkin yhteyshenkilönä, että saatais toimitettua ns. ylijäämä ruokamateriaaliapua sitä tarvitseville.

19.04.-20 Toiminnanjohtaja Pertti Palomäki

FacebooktwitterFacebooktwitter

OSA PÄÄSIÄISEN SANOMAA

Kristillisen Pääsiäisen tapahtumat muuttivat suuresti tavallisen ihmisen suhdetta Jumalaan.

Jumalanpalvelus ennen Kristillistä pääsiäistä:

 • Ennen näitä tapahtumia tavallinen ihminen ei voinut tuoda Jumalalle rukoustaan tai kiitostaan kuin ainoastaan “välittäjän” kautta, joka oli Leevin sukukuntaan kuuluva pappi, ja uhraamalla Jumalalle. Ensin uhraus ja vasta sen jälkeen rukouksen lähettäminen Jumalalle papin välittämänä. Uhrilla hankittiin Jumalan suosio. 3 Moos. 22:18-19
 • Joskus Jumala ilmestyi suoraan tai enkelien välityksellä muutamille ihmisille yleensä viestittäen jotain ajankohtaista sanomaa. Syntiinlankeemuksen seurauksena tavallinen ihminen ei kuitenkaan voinut itse ottaa yhteyttä Jumalaan. Hän oli ihmiselle kaukainen.
 • Jumalaan uskova ihminen kuului Jumalan kansaan ja yhteys Jumalaan oli samanlainen kuin millä tahansa kansalaisella valtakunnan päämieheen. Välissä on ”kansanedustaja”, tässä tapauksessa pappi.

Jeesus elämällään ja ristinkuolemallaan lähensi ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta:

 • Hän opetti, että ihmiset, jotka uskovat häneen saavat kutsua Jumalaa Isäkseen ja saavat lähestyä Jumalaa, niin kuin lapsi keskustelee ja elää oman hyvän isänsä kanssa, sekä kuulua täten Taivaallisen Isän perheeseen, ei ainoastaan Jumalan kansaan.
 • Taivaallisen Isän perheeseen kuulumisen Jeesus opetti puheessaan: ”Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.” Matt. 12:50
 • Isä meidän -rukouksen ensimmäisessä lauseessa Hän opetti, kuinka nyt jokaisella ihmisellä on mahdollisuus keskustella Jumalan kanssa kuten hyvän isän kanssa ja puhutella Häntä Taivaalliseksi Isäksi: ”Isä meidän, joka olet taivaissa!” Matt. 6:9
 • Varma liittyminen perheeseen on syntyä siihen, kuten Jeesus opetti. ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.”Joh. 3:3
 • Se, että yhteys ihmisen ja Jumalan välillä muuttui Jeesuksen ristinkuoleman kautta, näkyi konkreettisesti siinä, että ristinkuoleman hetkellä jumalanpalvelukseen valmistetun temppelin väliverho repesi kahtia. Tällöin yhteys avautui temppelin kaikkein pyhimpään osastoon, missä oli kansalaisilta suojeltu Jumalan asumus. Matt. 27:51

Jeesus ristillä osoitti, miten syntinen voi päästä Taivaallisen Isän lapseksi:

 • Samaan aikaan Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rikollista, joista kumpikin oli ansainnut teoistaan kuolemantuomion. Mutta toinen heistä ymmärsi sen, että Jeesus kärsi rangaistuksen ilman omaa syytä ja että hän otti tämän kuolemanrangaistuksen toisten edestä.
 • Tässä pahantekijän esimerkissä on askeleet Taivaallisen Isän lapseksi
  1. Hän tunnusti, että on syntiä tehnyt ja ansaitsee kuolemantuomion ”meitä rangaistaan tekojemme mukaan” Luuk. 23:41
  2. Hän tunnusti, että Jeesus kärsi ristinkuoleman ilman syntiä ”mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa” Luuk. 23:41
  3. Vaikka hän ei ollut kuullut sanomaa, että voi uudestisyntyä Jumalan lapseksi, niin hän pyysi päästä Jeesuksen valtakuntaan. ”Ja hän sanoi: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Jeesus ei tullut perustamaan valtakuntaa, mutta Hän ristinkuolemansa kautta valmisti tien syntisillekin uudestisyntyä Jumalan lapseksi, joka pääsee kerran näkemään Jumalan valtakunnan. ”Totisesti, totisesti: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3:3

Tämä on selvä Jeesuksen osoittama esimerkki Taivaallisen Isän tahdosta. Ei ole olemassa niin suurta syntistä, joka ei näitä kolmea porrasta etenemällä pääsisi syntymään uudelleen, Jumalan lapseksi.

Jeesuksen ristinkuolema mahdollisti Taivaallisen Isän lapsille iankaikkisen elämän:

 • Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus syntyä Taivaallisen Isän lapseksi ja saada lahjaksi (ei ansiona) iankaikkinen elämä. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16
 • Kukaan ei voi sanoa, että on elänyt niin hyvin, että ansaitsee iankaikkisen elämän ”sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta” Room. 3:23

Loppusanat

Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.” 1 Joh. 4:9

FacebooktwitterFacebooktwitter

DESINFIOINTI

Krannikirppiksessä Jurvassa ja Korvan kirppiksessä sekä myös nyt äitiyspakkausten kokoamis- ja varastointitiloissa on käytössä DESINFIOINTI OHJELMA.
Tämä pienitiöitä, bakteereita ja viruksia tuhoava UVC-säde ja otsoni on kytketty toimintaan aina vapaa-aikana, (öisin ja sunnuntaisin).

Pakkaamo-/varastotiloissa UV-säteilyyn perustuva desifiointi on ollut kokeiluluontoisesti käytössä jo syksystä -19 lähtien, saatu kokemus ja tulokset ovat rohkaiseet tämäntyyppisen desinfioinnin laajempaan käyttöön.

UV-säteily ja varsinkin lyhytaaltoisin UVC-säteily tuhoaa tehokkaasti
pienitiöitä, bakteereita ja viruksia, lisätehoa tälle desifioinnille antaa säteilyn synnyttämä otsoonikaasu.

FacebooktwitterFacebooktwitter

ÄITIYSPAKKAUSTEN KOKOAMINEN ROMANIAAN

Viimevuoden loppupuoliskolla käynnistyi kokeilu äitiyspakkausten kokoamisesta sekä toimittamisesta Romaniaan. Olemme löytäneet lisää luotettavia seurakuntia ja avustuskeskuksia jotka haluavat jakaa äideille näitä avustuspaketteja. Äidit tulevat saamaan ilmaiseksi nämä pakkaukset, periaatteella yksi pakkaus vauvaa kohti.
Romaniaan toimitettavien äitiyspakkausten koordinaattoriksi on valittu Asaria ry:n edustajana: Riikka Svärd Kurikasta, puh. 050 5608505, e-mail: riikka.heleena(ät)gmail.com , Facebook: ”Äitiyspakkauksia Romaniaan Kurikasta
Jos tunnet mielenkiintoa olla jollakin tavalla mukana tässä äitiyspakkausten kokoamisessa, niin ota yhteyttä Riikkaan, hän tietää minkälaisesta avusta on tarve ja antaa ohjeita toimintaan.
Pakkaukset tehdään hiukan suomalaisesta ohjeesta poiketen, soveltaen romanialaiseen kulttuuriin ja tarpeisiin. Esimerkiksi avustus pakataan käytettyihin suuriin kovakuorisiin matkalaukkuihin ja tällaisia matkalaukkujakin kerätään, koska niitä tarvitaan hyvin paljon.FacebooktwitterFacebooktwitter

Yksi vuoden -19 lastauksista

Rekan lastaus 03.06.2019. Tällä porukalla lastattiin 1872 kpl banaanilaatikoita, vain tasan 2 tunnissa. Laatikot sisälsivät lajiteltua hyvälaatuista avustusmateriaalia, jotka lähetettiin Liettuassa olevalle avustuskeskukselle ja sieltä ne annetaan eri seurakuntien jaettavaksi avun tarvitsijoille. Osa avustusmateriaaleista lähtee pienmatkatavarana Valkovenäjälle, myös siellä seurakuntien jaettavaksi.

Suuri kiitos näille henkilöille, jotka ovat aina innolla mukana lastaustalkoissa.

FacebooktwitterFacebooktwitter

ÄITIYSPAKKAUKSIA ROMANIAAN

Romanianmatkalla selvisi, että siellä ei saa kukaan odottava äiti minkäänlaista äitiyspakkausta yhteiskunnan puolelta ja kuitenkin tarve on suuri koska siellä on erittäin köyhiä perheitä.

Löytyisköhän täältä lähialueelta (kaupungit kunnat) ryhmiä jotka olisivat kiinnostuneet talkootyönnä kokoamaan äitiyspakkauksia toimitettavaksi Romanian köyhille odottaville äideille. Meiltä löytyis jonkinmoiset kokoamisohjeetkin.

Meillä on hyvät yhteydet Bukarestissa olevaan Kristilliseen avustuskeskukseen joka toimii hyvin tehokkaasti ja sijaitsee köyhällistö kortteleiden keskellä. He ottaisivat kiitoksella vastaan nämä pakkaukset ja osaavat toimittaa ne oikeisiin kohteisiin.

Jos olet kiinnostunut tällaisesta avustustyöstä ja saat koottua paikkakunnaltasi siihen työhön sopivan ryhmän, niin ota yhteyttä, me kyllä hoidamme äitiyspakkaukset perille! On sellaisia materiaaleja mitä itse ei voi valmistaa ja etsin valmistajilta lahjoituksia tällaisista tuotteista äitiyspakkauksiin.

Syyskuun loppupuoliskolla lähtee ensimmäinen ”pienerä” Romaniaan Viljanmaan Juhan kuormassa.

Alustava yhteydenotto ja informaatio: Pertti Palomäki puh. 040 756 6161, perttipalomaki@gmail.com

FacebooktwitterFacebooktwitter

LYHYT KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2018

Vuosi 2018 oli viides toimintavuotemme. Tänä aikana meidän materiaalinen avustustyömme laajeni.

Auttaminen on toteutettu pääasiassa materiaalista avustusta antaen.

Edelleen olemme saaneet toteuttaa kotimaan vähävaraisten avun toimenpideohjelmaa Maaseutuviraston (MAVI) ruokamarkkinayksikön EU-Ruoka-avun ja ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2018, olemme toimittaneet tätä ruoka-apua seitsemälle eri seurakunnalle yhteensä 22 928,5 kg

Avustustoiminta rahoitettiin pääosin yhdistyksen omistamien myymälöiden tuloilla. Myös muutamat avustusmateriaalien toimittajat ovat antaneet rahaa toimittamiensa materiaalien kuljetuskustannuksiin.

Myymälöissämme vastaanotamme lahjoituksena materiaalia sekä järjestämme yhteistyökumppaneiden kanssa keräyspäiviä avustustoimintamme tukemiseksi.

GRUUSIASTA

Liettuan Siauliassa oleva Kristillinen avustusjärjestö LPF AGAPAO on ollut meidän suurin avustusmateriaalien saaja ja he ovat syksyllä -17 olleet perustamassa ensimmäistä Kristillistä päihdehuoltokeskusta Georgiaan (Gruusiaan). Tämän keskuksen perustamisessa ja avustustoiminnassa olemme olleet mukana ja kävimme loppuvuodesta paikanpäällä tutustumassa keskuksen toimintaan. Käynnin yhteydessä ilmeni, että he tarvitsevat toiminnan ohjaukseen sekä työnjohtoon henkilön, jolla on pitkäaikainen kokemus tältä alalta. Tässä ongelmassa saimme olla heille avuksi, koska meidän avustuspiiriin kuuluu Virossa sijaitseva Uus Töusu niminen Kristillinen päihdehuoltokeskus ja siellä on henkilöitä jotka ovat toimineet alalla yli 20 vuotta. Avullamme käynnistyi yhteistyö näiden kahden organisaation välillä ja näin Georgiassa ei tarvitse kokea niitä kasvukipuja mitä Virossa on aikanaan päihdekeskuksissa saatu kokea.

VIROSTA

Kun eläkkeet Virossa ovat pienet, niin se ei riitä hoivakodissa asumiseen ja jos ei ole sukulaisia jotka maksavat sen erotuksen, niin vaihtoehdot ovat vähissä. Ainoa tapa millä yhteiskunta voi kompensoida tämän puuttuvan rahan on, että kaikki vanhusten omaisuus realisoidaan. Mutta jos omaisuuden määrä ei riitä, niin yksin jätetyt vanhukset pelkäävät, että mitä sen jälkeen. Näissä asioissa, niinkuin kaikissa sosiaalialan palveluissa on tietenkin kuntakohtaisia eroja.

Yllä nähtävässä kuvassa oleva aviopari asuu harmaassa mökissään Itävirossa. Talo ei meidän normien mukaan ole enää asuttavassa kunnossa, siinä on maalattia joka on painunut huoneen keskiosalta, niin että joidenkin huonekalujen jalan alle on pitänyt panna jopa 10cm paksu koroke pitämään huonekalua pystyssä. Mukavuuksia tässä asunnossa on vain sähkövalot ja puukamina. Olemme saaneet lahjoittaa näille vanhuksille mm. pyörätuolin, rollaattorin sekä myös vaatteita ja ruokaa.

Tapasin tämän isoisän Virosta. Siellä hän hoitaa viittä lastenlastaan vaikka itse on hyvin sairas. Kysyin kauanko hän on heitä hoitanut ja vastaus oli: ”kymmenen vuotta” ja hän jatkoi, että kun ensimmäinen syntyi, niin vauva tuotiin hänen hoidettavakseen ja nuoret läksivät omille teilleen. Seuraavan kerran he tulivat käymään, kun toivat seuraavaa vauvaa ja niin se on jatkunut. Isoisälle saimme viedä sähköisesti säädettävän sairaalavuoteen ja rollaattorin, lapsille paljon kesä- ja talvivaatteita sekä koko perheelle ruokaa.

TOIMINTATAPA

Ulkomaille suuntautuva avustustyö on kattanut pääasiassa vaateapua, joka on pakattu lajiteltuna kaupoista saatuihin banaanilaatikoihin. Olemme saaneet myös toimittaa tuoretta ruoka-apua näihin kohteisiin. Ruokamateriaali on toimitettu avustuksenjakokohteisiin joko itse tai yhteistyökumppanien toimesta pakettiautoilla, kun taas muu materiaali on lähetetty ”paluurekoilla” samoihin kohteisiin jaettavaksi avun tarvitsijoille.

Avustuskuormien vastaanottajiksi on valittu seurakuntia jotka jakavat materiaalit meidän mielestämme oikealla tavalla. Lisäksi toimitamme humanitaarista apua suoraan kristillisiin päihdehuoltokeskuksiin heidän tarpeidensa mukaisesti.

Olemme saaneet erityistä kiitosta avustusmateriaalien korkeasta laadusta josta saamme kiittää myös avustusmateriaalien toimittajia. Kaikki toimittamamme vaateapu tarkistetaan, lajitellaan ja viikataan laatikoihin, Särkyvät esineet kierretään pakkauspapereihin tai tekstiileihin ennen laatikoihin pakkausta. Jokaisen avustuskuormaan lähtevän laatikon päätyyn kiinnitetään pakkauslista, jossa on 3-kielellä selvitetty pakkauksen sisältö.

Avustuskohdemaina ovat olleet Baltian maat, Romania, Ukraina, Georgia (Gruusia). Venäjän Karjalaan ja Valkovenäjälle olemme toimittaneet materiaalit matkatavarana.

Otamme mielellämme vastaan:
-Aikuisten, nuorten ja lasten  vaatteita ja kenkiä jotka ovat puhtaita ja ehjiä
-Kotitaloustarvikkeita esm. ruokailuvälineet, kodinkoneet ja tekstiilit
-Työkalut, urheiluvälineet, lasten leikkikaluja sekä soittopelejä
-Korjauskelpoisia ruohonleikkurita ym. tekniikkaa
-Kaikenlainen ehjä rakennusmateriaali (tarvittaessa noudamme)


Yhteystietoja

Avustusmateriaalien vastaanotto:

– Jurva, Krannikirppis ja sen yhteydessä oleva varasto, os. Liiketie 3, 66300Jurva

– Koskenkorva, Korvan kirppis, os. Jurvantie 1, 61330 Koskenkorva

– Kurikka, keräyspäivät rautatieasemalla, Terho Lintala, puh. 040 0321 966

– Suurempien erien nouto Pertti Palomäki puh. 040 7566 161

Myymälät

-Krannikirppis, Liiketie 3, 66300 Jurva puh. 050 544 2422

-Korvan kirppis, Jurvantie 1, Koskenkorva puh. 050 499 1174

Asaria Ry

Toiminnanjohtaja: Pertti Palomäki, puh. 040 7526 161, perttipalomaki (at) gmail.com

Laskutus/kirjanpito: Saara Ala-Luhtala puh. 050 561 0444, saara.alaluhtala (at) gmail.com

Laskutusosoite: co Ritolantie 113, 60800 Ilmajoki

Y-Tunnus: 2605043-6, Yhdistysrekisterin nro: 212.123

Jos haluat ottaa osaa toimittamiesi avustusmateriaalien kuljetuskustannuksiin,voit maksaa sen pankkisiirtona tilille: Asaria Ry, FI27 4108 0010 4282 69, viite 123

FacebooktwitterFacebooktwitter