OSA PÄÄSIÄISEN SANOMAA

Kristillisen Pääsiäisen tapahtumat muuttivat suuresti tavallisen ihmisen suhdetta Jumalaan.

Jumalanpalvelus ennen Kristillistä pääsiäistä:

 • Ennen näitä tapahtumia tavallinen ihminen ei voinut tuoda Jumalalle rukoustaan tai kiitostaan kuin ainoastaan “välittäjän” kautta, joka oli Leevin sukukuntaan kuuluva pappi, ja uhraamalla Jumalalle. Ensin uhraus ja vasta sen jälkeen rukouksen lähettäminen Jumalalle papin välittämänä. Uhrilla hankittiin Jumalan suosio. 3 Moos. 22:18-19
 • Joskus Jumala ilmestyi suoraan tai enkelien välityksellä muutamille ihmisille yleensä viestittäen jotain ajankohtaista sanomaa. Syntiinlankeemuksen seurauksena tavallinen ihminen ei kuitenkaan voinut itse ottaa yhteyttä Jumalaan. Hän oli ihmiselle kaukainen.
 • Jumalaan uskova ihminen kuului Jumalan kansaan ja yhteys Jumalaan oli samanlainen kuin millä tahansa kansalaisella valtakunnan päämieheen. Välissä on ”kansanedustaja”, tässä tapauksessa pappi.

Jeesus elämällään ja ristinkuolemallaan lähensi ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta:

 • Hän opetti, että ihmiset, jotka uskovat häneen saavat kutsua Jumalaa Isäkseen ja saavat lähestyä Jumalaa, niin kuin lapsi keskustelee ja elää oman hyvän isänsä kanssa, sekä kuulua täten Taivaallisen Isän perheeseen, ei ainoastaan Jumalan kansaan.
 • Taivaallisen Isän perheeseen kuulumisen Jeesus opetti puheessaan: ”Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.” Matt. 12:50
 • Isä meidän -rukouksen ensimmäisessä lauseessa Hän opetti, kuinka nyt jokaisella ihmisellä on mahdollisuus keskustella Jumalan kanssa kuten hyvän isän kanssa ja puhutella Häntä Taivaalliseksi Isäksi: ”Isä meidän, joka olet taivaissa!” Matt. 6:9
 • Varma liittyminen perheeseen on syntyä siihen, kuten Jeesus opetti. ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.”Joh. 3:3
 • Se, että yhteys ihmisen ja Jumalan välillä muuttui Jeesuksen ristinkuoleman kautta, näkyi konkreettisesti siinä, että ristinkuoleman hetkellä jumalanpalvelukseen valmistetun temppelin väliverho repesi kahtia. Tällöin yhteys avautui temppelin kaikkein pyhimpään osastoon, missä oli kansalaisilta suojeltu Jumalan asumus. Matt. 27:51

Jeesus ristillä osoitti, miten syntinen voi päästä Taivaallisen Isän lapseksi:

 • Samaan aikaan Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rikollista, joista kumpikin oli ansainnut teoistaan kuolemantuomion. Mutta toinen heistä ymmärsi sen, että Jeesus kärsi rangaistuksen ilman omaa syytä ja että hän otti tämän kuolemanrangaistuksen toisten edestä.
 • Tässä pahantekijän esimerkissä on askeleet Taivaallisen Isän lapseksi
  1. Hän tunnusti, että on syntiä tehnyt ja ansaitsee kuolemantuomion ”meitä rangaistaan tekojemme mukaan” Luuk. 23:41
  2. Hän tunnusti, että Jeesus kärsi ristinkuoleman ilman syntiä ”mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa” Luuk. 23:41
  3. Vaikka hän ei ollut kuullut sanomaa, että voi uudestisyntyä Jumalan lapseksi, niin hän pyysi päästä Jeesuksen valtakuntaan. ”Ja hän sanoi: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.” Jeesus ei tullut perustamaan valtakuntaa, mutta Hän ristinkuolemansa kautta valmisti tien syntisillekin uudestisyntyä Jumalan lapseksi, joka pääsee kerran näkemään Jumalan valtakunnan. ”Totisesti, totisesti: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3:3

Tämä on selvä Jeesuksen osoittama esimerkki Taivaallisen Isän tahdosta. Ei ole olemassa niin suurta syntistä, joka ei näitä kolmea porrasta etenemällä pääsisi syntymään uudelleen, Jumalan lapseksi.

Jeesuksen ristinkuolema mahdollisti Taivaallisen Isän lapsille iankaikkisen elämän:

 • Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus syntyä Taivaallisen Isän lapseksi ja saada lahjaksi (ei ansiona) iankaikkinen elämä. ”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16
 • Kukaan ei voi sanoa, että on elänyt niin hyvin, että ansaitsee iankaikkisen elämän ”sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta” Room. 3:23

Loppusanat

Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.” 1 Joh. 4:9

FacebooktwitterFacebooktwitter

DESINFIOINTI

Krannikirppiksessä Jurvassa ja Korvan kirppiksessä sekä myös nyt äitiyspakkausten kokoamis- ja varastointitiloissa on käytössä DESINFIOINTI OHJELMA.
Tämä pienitiöitä, bakteereita ja viruksia tuhoava UVC-säde ja otsoni on kytketty toimintaan aina vapaa-aikana, (öisin ja sunnuntaisin).

Pakkaamo-/varastotiloissa UV-säteilyyn perustuva desifiointi on ollut kokeiluluontoisesti käytössä jo syksystä -19 lähtien, saatu kokemus ja tulokset ovat rohkaiseet tämäntyyppisen desinfioinnin laajempaan käyttöön.

UV-säteily ja varsinkin lyhytaaltoisin UVC-säteily tuhoaa tehokkaasti
pienitiöitä, bakteereita ja viruksia, lisätehoa tälle desifioinnille antaa säteilyn synnyttämä otsoonikaasu.

FacebooktwitterFacebooktwitter

ÄITIYSPAKKAUSTEN KOKOAMINEN ROMANIAAN

Viimevuoden loppupuoliskolla käynnistyi kokeilu äitiyspakkausten kokoamisesta sekä toimittamisesta Romaniaan. Olemme löytäneet lisää luotettavia seurakuntia ja avustuskeskuksia jotka haluavat jakaa äideille näitä avustuspaketteja. Äidit tulevat saamaan ilmaiseksi nämä pakkaukset, periaatteella yksi pakkaus vauvaa kohti.
Romaniaan toimitettavien äitiyspakkausten koordinaattoriksi on valittu Asaria ry:n edustajana: Riikka Svärd Kurikasta, puh. 050 5608505, e-mail: riikka.heleena(ät)gmail.com , Facebook: ”Äitiyspakkauksia Romaniaan Kurikasta
Jos tunnet mielenkiintoa olla jollakin tavalla mukana tässä äitiyspakkausten kokoamisessa, niin ota yhteyttä Riikkaan, hän tietää minkälaisesta avusta on tarve ja antaa ohjeita toimintaan.
Pakkaukset tehdään hiukan suomalaisesta ohjeesta poiketen, soveltaen romanialaiseen kulttuuriin ja tarpeisiin. Esimerkiksi avustus pakataan käytettyihin suuriin kovakuorisiin matkalaukkuihin ja tällaisia matkalaukkujakin kerätään, koska niitä tarvitaan hyvin paljon.FacebooktwitterFacebooktwitter

Yksi vuoden -19 lastauksista

Rekan lastaus 03.06.2019. Tällä porukalla lastattiin 1872 kpl banaanilaatikoita, vain tasan 2 tunnissa. Laatikot sisälsivät lajiteltua hyvälaatuista avustusmateriaalia, jotka lähetettiin Liettuassa olevalle avustuskeskukselle ja sieltä ne annetaan eri seurakuntien jaettavaksi avun tarvitsijoille. Osa avustusmateriaaleista lähtee pienmatkatavarana Valkovenäjälle, myös siellä seurakuntien jaettavaksi.

Suuri kiitos näille henkilöille, jotka ovat aina innolla mukana lastaustalkoissa.

FacebooktwitterFacebooktwitter

ÄITIYSPAKKAUKSIA ROMANIAAN

Romanianmatkalla selvisi, että siellä ei saa kukaan odottava äiti minkäänlaista äitiyspakkausta yhteiskunnan puolelta ja kuitenkin tarve on suuri koska siellä on erittäin köyhiä perheitä.

Löytyisköhän täältä lähialueelta (kaupungit kunnat) ryhmiä jotka olisivat kiinnostuneet talkootyönnä kokoamaan äitiyspakkauksia toimitettavaksi Romanian köyhille odottaville äideille. Meiltä löytyis jonkinmoiset kokoamisohjeetkin.

Meillä on hyvät yhteydet Bukarestissa olevaan Kristilliseen avustuskeskukseen joka toimii hyvin tehokkaasti ja sijaitsee köyhällistö kortteleiden keskellä. He ottaisivat kiitoksella vastaan nämä pakkaukset ja osaavat toimittaa ne oikeisiin kohteisiin.

Jos olet kiinnostunut tällaisesta avustustyöstä ja saat koottua paikkakunnaltasi siihen työhön sopivan ryhmän, niin ota yhteyttä, me kyllä hoidamme äitiyspakkaukset perille! On sellaisia materiaaleja mitä itse ei voi valmistaa ja etsin valmistajilta lahjoituksia tällaisista tuotteista äitiyspakkauksiin.

Syyskuun loppupuoliskolla lähtee ensimmäinen ”pienerä” Romaniaan Viljanmaan Juhan kuormassa.

Alustava yhteydenotto ja informaatio: Pertti Palomäki puh. 040 756 6161, perttipalomaki@gmail.com

FacebooktwitterFacebooktwitter

LYHYT KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2018

Vuosi 2018 oli viides toimintavuotemme. Tänä aikana meidän materiaalinen avustustyömme laajeni.

Auttaminen on toteutettu pääasiassa materiaalista avustusta antaen.

Edelleen olemme saaneet toteuttaa kotimaan vähävaraisten avun toimenpideohjelmaa Maaseutuviraston (MAVI) ruokamarkkinayksikön EU-Ruoka-avun ja ohjeiden mukaisesti. Vuonna 2018, olemme toimittaneet tätä ruoka-apua seitsemälle eri seurakunnalle yhteensä 22 928,5 kg

Avustustoiminta rahoitettiin pääosin yhdistyksen omistamien myymälöiden tuloilla. Myös muutamat avustusmateriaalien toimittajat ovat antaneet rahaa toimittamiensa materiaalien kuljetuskustannuksiin.

Myymälöissämme vastaanotamme lahjoituksena materiaalia sekä järjestämme yhteistyökumppaneiden kanssa keräyspäiviä avustustoimintamme tukemiseksi.

GRUUSIASTA

Liettuan Siauliassa oleva Kristillinen avustusjärjestö LPF AGAPAO on ollut meidän suurin avustusmateriaalien saaja ja he ovat syksyllä -17 olleet perustamassa ensimmäistä Kristillistä päihdehuoltokeskusta Georgiaan (Gruusiaan). Tämän keskuksen perustamisessa ja avustustoiminnassa olemme olleet mukana ja kävimme loppuvuodesta paikanpäällä tutustumassa keskuksen toimintaan. Käynnin yhteydessä ilmeni, että he tarvitsevat toiminnan ohjaukseen sekä työnjohtoon henkilön, jolla on pitkäaikainen kokemus tältä alalta. Tässä ongelmassa saimme olla heille avuksi, koska meidän avustuspiiriin kuuluu Virossa sijaitseva Uus Töusu niminen Kristillinen päihdehuoltokeskus ja siellä on henkilöitä jotka ovat toimineet alalla yli 20 vuotta. Avullamme käynnistyi yhteistyö näiden kahden organisaation välillä ja näin Georgiassa ei tarvitse kokea niitä kasvukipuja mitä Virossa on aikanaan päihdekeskuksissa saatu kokea.

VIROSTA

Kun eläkkeet Virossa ovat pienet, niin se ei riitä hoivakodissa asumiseen ja jos ei ole sukulaisia jotka maksavat sen erotuksen, niin vaihtoehdot ovat vähissä. Ainoa tapa millä yhteiskunta voi kompensoida tämän puuttuvan rahan on, että kaikki vanhusten omaisuus realisoidaan. Mutta jos omaisuuden määrä ei riitä, niin yksin jätetyt vanhukset pelkäävät, että mitä sen jälkeen. Näissä asioissa, niinkuin kaikissa sosiaalialan palveluissa on tietenkin kuntakohtaisia eroja.

Yllä nähtävässä kuvassa oleva aviopari asuu harmaassa mökissään Itävirossa. Talo ei meidän normien mukaan ole enää asuttavassa kunnossa, siinä on maalattia joka on painunut huoneen keskiosalta, niin että joidenkin huonekalujen jalan alle on pitänyt panna jopa 10cm paksu koroke pitämään huonekalua pystyssä. Mukavuuksia tässä asunnossa on vain sähkövalot ja puukamina. Olemme saaneet lahjoittaa näille vanhuksille mm. pyörätuolin, rollaattorin sekä myös vaatteita ja ruokaa.

Tapasin tämän isoisän Virosta. Siellä hän hoitaa viittä lastenlastaan vaikka itse on hyvin sairas. Kysyin kauanko hän on heitä hoitanut ja vastaus oli: ”kymmenen vuotta” ja hän jatkoi, että kun ensimmäinen syntyi, niin vauva tuotiin hänen hoidettavakseen ja nuoret läksivät omille teilleen. Seuraavan kerran he tulivat käymään, kun toivat seuraavaa vauvaa ja niin se on jatkunut. Isoisälle saimme viedä sähköisesti säädettävän sairaalavuoteen ja rollaattorin, lapsille paljon kesä- ja talvivaatteita sekä koko perheelle ruokaa.

TOIMINTATAPA

Ulkomaille suuntautuva avustustyö on kattanut pääasiassa vaateapua, joka on pakattu lajiteltuna kaupoista saatuihin banaanilaatikoihin. Olemme saaneet myös toimittaa tuoretta ruoka-apua näihin kohteisiin. Ruokamateriaali on toimitettu avustuksenjakokohteisiin joko itse tai yhteistyökumppanien toimesta pakettiautoilla, kun taas muu materiaali on lähetetty ”paluurekoilla” samoihin kohteisiin jaettavaksi avun tarvitsijoille.

Avustuskuormien vastaanottajiksi on valittu seurakuntia jotka jakavat materiaalit meidän mielestämme oikealla tavalla. Lisäksi toimitamme humanitaarista apua suoraan kristillisiin päihdehuoltokeskuksiin heidän tarpeidensa mukaisesti.

Olemme saaneet erityistä kiitosta avustusmateriaalien korkeasta laadusta josta saamme kiittää myös avustusmateriaalien toimittajia. Kaikki toimittamamme vaateapu tarkistetaan, lajitellaan ja viikataan laatikoihin, Särkyvät esineet kierretään pakkauspapereihin tai tekstiileihin ennen laatikoihin pakkausta. Jokaisen avustuskuormaan lähtevän laatikon päätyyn kiinnitetään pakkauslista, jossa on 3-kielellä selvitetty pakkauksen sisältö.

Avustuskohdemaina ovat olleet Baltian maat, Romania, Ukraina, Georgia (Gruusia). Venäjän Karjalaan ja Valkovenäjälle olemme toimittaneet materiaalit matkatavarana.

Otamme mielellämme vastaan:
-Aikuisten, nuorten ja lasten  vaatteita ja kenkiä jotka ovat puhtaita ja ehjiä
-Kotitaloustarvikkeita esm. ruokailuvälineet, kodinkoneet ja tekstiilit
-Työkalut, urheiluvälineet, lasten leikkikaluja sekä soittopelejä
-Korjauskelpoisia ruohonleikkurita ym. tekniikkaa
-Kaikenlainen ehjä rakennusmateriaali (tarvittaessa noudamme)


Yhteystietoja

Avustusmateriaalien vastaanotto:

– Jurva, Krannikirppis ja sen yhteydessä oleva varasto, os. Liiketie 3, 66300Jurva

– Koskenkorva, Korvan kirppis, os. Jurvantie 1, 61330 Koskenkorva

– Kurikka, keräyspäivät rautatieasemalla, Terho Lintala, puh. 040 0321 966

– Suurempien erien nouto Pertti Palomäki puh. 040 7566 161

Myymälät

-Krannikirppis, Liiketie 3, 66300 Jurva puh. 050 544 2422

-Korvan kirppis, Jurvantie 1, Koskenkorva puh. 050 499 1174

Asaria Ry

Toiminnanjohtaja: Pertti Palomäki, puh. 040 7526 161, perttipalomaki (at) gmail.com

Laskutus/kirjanpito: Saara Ala-Luhtala puh. 050 561 0444, saara.alaluhtala (at) gmail.com

Laskutusosoite: co Ritolantie 113, 60800 Ilmajoki

Y-Tunnus: 2605043-6, Yhdistysrekisterin nro: 212.123

Jos haluat ottaa osaa toimittamiesi avustusmateriaalien kuljetuskustannuksiin,voit maksaa sen pankkisiirtona tilille: Asaria Ry, FI27 4108 0010 4282 69, viite 123

FacebooktwitterFacebooktwitter

MIELENKIINTOINEN KIRJA

”KIINAN KYYNELEET”
Noralla oli elinaikaa jäljellä kolme minuuttia. Hän seisoi Kiinan kansanarmeijan kahdeksan sotilaan muodostaman teloitusryhmin edessä. Juuri ennen kuin teloittajien aseet laukesivat Noran ympärille levittäytyi yliluonnollinen kirkkaus häikäisten sotilaiden silmät. Yksikään luoti ei osunut…
Edellä kerrottu on yksi helmi siinä yliluonnollisten ihmeiden helminauhassa, josta Nora Lammin elämäntarina muodostuu. Nora adoptoitiin erääseen Kiinan vanhimpaan ja rikkaimpaan sukuun. Hän valmistautui lainopinkandidaatiksi Soochowin yliopistosta. Nora koki Kiinan kaksi ahdistusta: ensiksi japanilaisten miehityksen, sitten Maon kommunistien valtaanpääsyn. Norasta tuli kommunistivakoojia valmistavan laitoksen opettaja. Ainoana rikoksenaan kääntyminen kommunismista Kristuksen seuraajaksi hänet tuomittiin vertaansa vailla oleviin kokemuksiin. Dramaattisen vaiheen jälkeen Nora pääsi Kiinasta vapaaseen maailmaan ja johtaa nyt kiinalaisia evankelioivaa lähetys-järjestöä Kaliforniassa.
Nora Lam on legendaarisen Kiinaa elävä legenda. Lukemalla tätä kirjaa — jossa on Noran erityinen tervehdys suomalaisille — lukija kokee Jeesuksen ja enkelien ilmestymiset ja monet uskon ihmeet yhtälailla todellisina kuin Nora Lam, Kirjan lopussa on merkittävä näkylupaus Kiinan avautumisesta evankeliumille.

FacebooktwitterFacebooktwitter

Sirkkaliisa Lamminkosken matkakertomus

 Armoa ja Rauhaa!

Voi miten kiitollinen olenkaan kun meille puolisoni kassa tarjoutui mahdollisuus päästä Asarian järjestämälle matkalle.Olin kuullut paljon Asarian tekemästä humaanitaarisesta avustustyöstä, tutustunut sen lailliseen, terveeseen yhdistyspohjaan ja toimintaan.

Olemme puolisoni kanssa kokeneet myös Balttian maiden avustuksen sydämen asiaksi, kuin myös avustamisen ihmisiä omille juurilleen sekä kultuuriin.

Ei ainostaan puolisoni Venäjän kielen vuoksi vaan ihan sydämelle laskettuna.

Olemme myös olleet siinäkin vapaaehtoistyössä väärillä kupeilla.

Mutta Asarian perustukset ja toiminan hyväksi havaineena, matka oli kuin joulu mielen kokeminen. Aitoa, antamisen iloa ja välittämistä.

Seurueesemme koostui ihanista ihmisistä ja matkamme johtaja Pertti, ajeli, sekä puhui maankieltä kuin pappi konsanaan.

Johdatus oli joka askeleella matkassamme, ja se ilo konkreettinen aito ilo oli joka kohteessa kansamme. Johdatusolimme rukoileet ja se olikin askel askeleelta varjellen matkaamme.

Ensimmäisen päivämme kohteessa olin saanut jo etukäteen sydämeeni, onko täällä joku tyttö joka on sairas. Sairas lapsi oli annettu sydämeeni, tyttö jolle olin ostanut Tuurin Portista siivoussetin ja muuta mukavaa. Kohteemme johtaja kertoi olevan 4 v tyttö. Keskustelessamme tulimme siihen ymmärykseen, että juuri tämä tyttö oli se jonka olin saanut sydämelleni.

Tyttö  oli jo nukkumassa kun olimme odotetussa kohteessamme.

Väkeä oli muuten vastassamme ja herkkuja annoimme, mutta myös saimme vatsamme täyteen ja evääksikin saimme.

Matkamme jatkui yö myöhään kohti Narvaa..Oli mellä autossa hauskaa,oli laulua, oli puhetta oli kiitollisuutta, oli armoa.

Narvassa navikaattorimme ei tunnistanut hotellimme oositetta, no Arto puolisoni kyseli Venäjän kielellä ja monen monen ohjeen jälkeen pääsimme yöpuulle. Päivä oli mahtava ja mieliin painuva. Kiitollisuus illalla oli suuri, kun teisimme kuinka tarpeeseen tuli ne pyhäkouluun tarvittavat vihkot, värit, jne.

Puhumattakaan elintarvikkeista, tuoreet, laadukkaat jo jouluun liittyvät Suomalaiset elintarvikkeet olivat löytäneet kohteensa.

Aamupala hotellissamme oli maukas oli kahta puurookin tarjolla ja hedelmiä paljon, ei ollut moitteen sijaa.

Tänään kohtaamme omaan ammattiini päihdeterapeuttina ihmisiä joita suurin terapeutti Jeesus on pelastanut päihde riippuvuuksista.

Olin varannut matkalleni naisille,, jotain ihanaa ja siellähän kohtasinkin sellaisia joille omana sydämelleni saaneena sain jättää pikku lahjat.

Voi mikä ilo oli molemmin puolista ja ikinä en unohda sitä kaipaavaa katsetta, jonka sain lätiessämme.

Olette kaikki  sen talon asukkaat sydämissämme ja rukouksin kannamme heitä.

Halaukset ja täydet vatsat oli kun taas läksimme.
Varovasti ajoimme huonoa tietä, kun hanhet olivat parvena tiellä. Olipa hanhipaistikin lähellä.

Iltaakohden pakkanen kiristyi.   Narvan joen kylmä tuuli huuhteli meitä, mutta sydämemme oli lämmin ja avoin mieli.

Pääsimme adventti kynttilä kirkkoon.

Kirkossa ei ollut lämmitystä, mutta evankeliumin henki lämmitti, vaikka puheesta en ymmärtänyt, henki oli se tärkein. Kirkossa ei ole  siellä lämmitystä, ja kivet hohkivat kylmää,, hengitys huurussa istuime ja ylistimme omalla kiellellään jokainen. Herra kyllä kuulee ja ymmärtää, näkee sydämemme tilan. Se tärkeintä.

Olipas ihanaa päästä kylpylän kuohuin ja 12 erilaista saunaa odotti meitä.

Arton kera kylvimme poreissa nautimme ja lihamme suli kuin vaha ihanassa Spa osastossa.

Kun kaaduimme sänkyyn klo 23.00 aikaan nukuin hotelin ihanassa vuoteessa. Kiitosmielellä saimme kaikki nukahtaa.

aamiainen oli kuin länsimaista parasta laatua, koko porukka kertailimme tapahtumia ja me Arton kanssa olimme ensimmäistä kertaa Asarian matkalla ja koimme kultuuri shokin.

Kun ihmiset  saavat Asarian lahjoja, elintarvikkeita ja aitoa välittämistä. Tulee se tunne tämäon sitä oikeaa lähimmäisen apua.

Kun näkee suoraan ne avustuskohteet, ja vastaanottavat kädet.

Tulee oma halu auttaa viellä enemmän. Niin konkeettista se oli.

Jokaisesta kohteesta sain henkilökohtaisen kontaktin, jota åpidämme yllä somen kautta ja lupailimme puolin ja toisin pitävämme yhtyttä, mitä ja miten se Asarian kautta onnistuu se on Herran kädellä.

Haluamme kiittää kaikkia mukana olleita olette tärkeitä ja rakkaita.

Oli niin väkevää sanaa välillä autossa ja iloinen laulukin raikui.

Oli naisia, joita oli siunattu runsaalla laulun lahjalla. Oli siinä rumpali Artolla käsissään pitelemistä, kun rummut jäi Ähtäriin ja laulua oli kitaran kera automatkalla.

Kumpa pian pääsisimme takaisin. Tulomatkalla töllistelin harakan pesiä. En eläissäni ole moista nähnyt.

Satojen kilometrien matkalla puhelin sähkötolpissa oli valtavia luomuksia.

Pertti pysäytti auton saimme kuvata ja kuulimme biologiaa haikarasta oikeen paljon. Oli ne pesät mahtavia kuin suuret lierihatut pylvään päässä, Tuulessa ne kallisteli kun Narvan kova tuuli puhalsi. Ne eivät ironneet. Oli se ihmeellistä. Ja niitä oli paljon.

Nyt tiedän minne ja miten Asarian avustuskohteet toimii.

Hyvää laadukasta arjen tavaraa ja ruokaa sinne veimme.

Siunaus on Asarian yllä ja avustuskohteet luottavat Asarian toimintaan sen näki ja koki.

Kiitos Pertti ja kaikki ihanat ihmiset jotka oli matkalla. Teitä on ikävä, ja toivomme pian pääsevämme uudestaan, oli niin tiukkaa se aikataulu ja pitkät matkat.

Mutta se automatka olikin aina sielunhoitoa ja tulevan suunittelua.

Kiitos kun saimme olla mukana.

Passit pidämme kunnossa… Teemme uutterammin nyt vapaaehtoistyötä Asarialle, se on turvallista ja apu menee pyyteettömästi sitä tarvitseville.

Sunausta ja johdatuksen kokemista elämässämme.

Sirkkis ja ArtoFacebooktwitterFacebooktwitter

Sirpa Hällbackan raportti avustusmatkasta

Matka Viroon 2.-4.12.2017

Lauantaina varhain aamulla starttasimme kohti etelää. Meidät haettiin kotoa, muita tuli kyytiin varastolta,  Kurikasta ja  Parkanosta. Autoon oli varastolta pakattu lapsille joululahjaksi pehmoleluja lähes sata kappaletta, samoin sukkia ja karkkia. Mukaan oli pakattu myös saippuaa, hammastahnaa ja -harjoja. Vaatteita oli monta pussillista aikuisille, lapsille ja vauvoille. Kyytiin tuli vielä kaurahiutaleita ja jyviä ”linnuille”, mikä minua hiukan ihmetytti. Takana oli vielä jonkin verran tilaa, mikä täyttyi Espoon Manna-avussa. Sieltä saimme mukaan puolitoista kuutiota ruokaa: leipää, rinkeleitä ja eineksiä.

Satamassa olimme kahden paikkeilla ja laiva irtosi satamasta vähän kolmen jälkeen. Laivassa ruokailimme ja joimme kahvit. Tallinnassa olimme parin tunnin tasaisen seilaamisen jälkeen. Auto ei olisi halunnut poistua laivasta, vaan vaati hiukan apua lisävirran muodossa. Tässä vaiheessa  useampi avunpyyntö huokaistiin Jumalan puoleen. Maissa sitten ruokittiin kulkupeli vielä polttoaineella. Pimeys oli käärinyt seudun vaippaansa. Kun Tallinnan valot olivat jääneet taakse, ei maisemia juuri nähnyt. Nokka kohti ensimmäistä määränpäätä ajoimme monia kilometrejä. Noin matkan puolivälissä pysähdyimme helpotukselle ja haimme juotavaa. Kello taisi käydä jo kymmentä, kun olimme vihdoin perillä.

Sosiaalimajassa meitä jo odotettiin. Kahvia ja teetä oli tarjolla herkullisten kalaleipien ja omenapiirakan kanssa. Hetkisen rupattelun jälkeen aloimme kantaa lahjoja sisälle. Jääkaappi ja viileä huone sai täydennystä. Tarpeeseen tulivat myös vaatteet, vauvanpunkka ja babysitteri. Luulen, että lasten ilmeet olivat iloisia, kunhan saivat pehmolelunsa ja makeisensa. Tuttujakin tavattiin, vaikka tunnuimme olevan todella kaukana. Pitkä ajomatka ja myöhäinen ilta saivat meidät odottamaan jo vaakatasoa. Jonkin aikaa ajettuamme löysimme oivallisen hotellin, joka oli edullinen ja erittäin siisti.

Aamupalan jälkeen lähdimme kohti Kristillistä päihdehuoltokeskusta. Sinne oli toivottu työvaatteita ja niitähän vietiin eräitä pussillisia, jopa uusia collegepuseroitakin oli mukana. Nyt sai selityksen myös linnunjyvät: täällä oli hoidossa tavallisia kanoja ja tummia kanoja ja hanhia. Olihan siellä myös possuja ja muitakin eläimiä. Asiakkaat saivat työskennellä monenlaisissa hommissa, ei tarvinnut yksin pitkästyä itsensä kanssa. Motivoiva työskentely on tuottanut hyviä tuloksia. Jonkin verran ruokatarvikkeita jätettiin myös tänne. Kahvit, espressot, saimme täällä nauttia todella siistissä ja miellyttävässä ympäristössä. Mielestäni tästä systeemistä voisi ottaa mallia Suomessakin.

Puolenpäivän jälkeen vatsa jo kurisi. Meille oli varattu herkullinen ateria harmonisessa hirsiravintolassa. Sinne saapui myös lapsia, joille olimme varanneet lahjoja. Ensin leikimme laululeikkejä ja sitten oli lahjojen vuoro. Voi niitä kirkkaita silmiä ja iloisia ilmeitä, omat silmät eivät voineet olla kostumatta liikutukselta. Paikallinen järjestäjä sai myös pienen lahjan, joka näytti olevan mieleinen.

Saimme käydä adventtikynttilöiden sytytystilaisuudessa Haljalan kirkossa. Kirkko oli kokenut kovia, mutta nyt pikku hiljaa kohentuu taas käyttökuntoon.  Sitten vielä kävimme kulttuurimajassa konsertissa. Musiikki oli miellyttävää ja kaunista, vaikka laulun sanoja  ei ymmärtänytkään.

Konsertin jälkeen ajoimme Viimsiin kylpemään ja nukkumaan. Nyt oltuani itse mukana viemässä avustusta tarvitseville, hoksaa miten tärkeää toisten auttaminen on.  Aivan kuin itse olisin saanut valtavan lahjan. Paluumatkalla vielä lastasimme mukaamme ruokaa  Etelä-Suomesta tuotavaksi jurvalaisille tarvitsijoille.

Kiitollisena, kun sain olla mukana  – SirpaFacebooktwitterFacebooktwitter