Mikä on Asaria

Asaria Ry on vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroin toimiva kristillinen
avustusjärjestö Suomessa, jonka toiminta suuntautuu kotimaan lisäksi  Romaniaan, Slovakiaan, Baltianmaihin, Georgiaan ja edellämainittujen maiden kautta useissa pienemmissä erissä (käsitavara) Valkovenäjälle, Venäjälle, Ukrainaan.

Asaria Ry kokoaa toimintansa piiriin eri henkilöitä ja yhdistyksiä jotka ovat sitoutuneet kristilliseen  avustustyöhön.

Asaria Ry on luonut yhteyksiä toiminta-alueelleen eri Kristillisiin avustusorganisaatioihin, jotka tuntevat aluensa tarpeet ja jakavat avustusmateriaalit henkilökohtaisesti avun tarvitsijoille. Näiden yhteistyökumppaneiden toimintaa ohjataan ja valvotaan.

Toiminnasta ja lahjoituksista saaduista varoista ei makseta toimihenkilöiden palkkoja, vaan avustustoiminta perustuu täysin talkootyöhön.

Asaria Ry:n toimintaa johtaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Yhdistyksessä jäseniä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 41 henkilöä, hallituksessa on viisi jäsentä sekä lisäksi hallituksen sihteeri.

Toimintaa rahoitetaan pääasiassa kirpputorien tuotoilla, mutta myös muutamat avustusmateriaalien toimittajat ottavat osaa toimittamiensa materiaalien kuljetuskustannuksiin.